לקביעת בדיקת התאמה רפואית להסרת קעקועים:

עריכת קעקועים

בנוסף לטיפולי הסרת קעקועים, במכון מתבצעים גם טיפולי עריכת קעקועים.

 המשמעות היא שינוי או טשטוש של קעקועים קיימים.
ניתן לערוך קעקועים מבלי להסירם לגמרי. ישנן שתי קטגוריות עריכה:

  1. הסרה סלקטיבית
  2. הסרה חלקית – טשטוש, לצורך "Cover up".